۲ مطلب با موضوع «جملات کوتاه» ثبت شده است

دشمنی در مغز

شاید آن دشمن یک باور باشد.

یا فکری که ناخودآگاه وارد مغز شده. 

از اول که نمی‌دانستی دشمن است.

به اسم دوست و یاور و همراه راهش داده‌ای.

آمده و نشسته است.

مانده و رسوب کرده است.

عمیق شده است و ریشه‌دار. 

حال می‌خواهی آن را برکنی. از ریشه هم برکنی. 

ساده نیست. معلوم است ساده نیست. 

سخت است و دشوار. 

سهمگین است و طاقت‌فرسا.

مداومت می‌خواهد و استمرار. 

باید با قسمتی از وجودت بجنگی. 

بجنگی و آن را از پای درآوری و به دور بیندازی. 

ساده نیست. 

اصلاً ساده نیست.

۲ نظر
طاهره خباری

تجربه‌ی دو زندگی

تجربه‌ی دو زندگی با هم. یکی در اطرافمان و دیگری در خاطراتمان.

خاطراتی که برپایه‌ی زندگی اطرافمان ساخته می‌شود و در ذهن تثبیت می‌شوند.

همواره می‌توان از زندگی در خاطرات به زندگی در اطراف و یا بالعکس، از زندگی در اطراف به زندگی در خاطرات پناه آورد. هر کدام شیرینی و تلخی خاص خودش را دارد.

گاهی یک خاطره آنچنان قوی و زنده و محکم در ذهن ثبت می‌شود که هرچه جستجو می‌کنی نمی‌توانی معادلی یا همانندی برای آن در زندگی اطرافت پیدا کنی. گاهی حتی حاضری شکل زنده‌ی این زندگی را بدهی تا آن خاطره برایت دوباره زنده شود.

گاهی هم بالعکس، خاطره‌ایست که دوست نداری در ذهنت تداعی شود. ولی دوباره و دوباره و دوباره می‌آید و می‌رود.

در هر دو زندگی به‌نظرم اجباری نهفته و پنهان است. زندگی را به اجبار زندگی می‌کنی. خاطرات هم به اجبار در ذهنت ثبت می‌شود. زندگی اجباری را با اختیاری حداقلی سپری می‌کنی تا لحظاتی خوش را برای خودت بسازی. خاطرات اجباری را هم سعی می‌کنی کمتر به ذهنت بیاوری تا شاید رفته‌رفته فراموش شوند.

۳ نظر
طاهره خباری