برخی از لحظات و ثانیه‌ها و دقیقه‌ها و ساعت‌های زندگی آنچنان عمق و نفوذ و اثری در کل زندگی می‌گذارند که نمی‌توان به‌راحتی آنها را وصف کرد.

۲۶ مرداد ماه قرار است ۱۱ ساعت خاطره‌انگیز را این‌گونه زندگی کنم.

۱۱ ساعت همراه با محمدرضا شعبانعلی، معلمِ دوست داشتنی و دوستانِ دوست داشتنی بودن، برای من که گرمای حضورِ فیزیکی‌شان را برای اولین بار قرار است تجربه کنم، خیلی لذت‌بخش و شیرین و خوشایند و شادی آفرین خواهد بود.

بی‌صبرانه و مشتاقانه منتظر رسیدن روز پنج‌شنبه هستم  :)