تازگی‌ها به این نتیجه رسیدم که بعضی از عادت‌های خوب را باید به اجبار در خودم به‌وجود بیاورم.

یکی از این عادت‌های خوب به نظرم خواندن کتاب‌های الکترونیکی با تبلت هست.

در گذشته کتاب‌ها و موضوعات مختلفی را بارها و بارها سعی کردم از روی تبلت به صورت کامل بخوانم و آنها را بفهمم، همانگونه که کتاب‌های کاغذی را می‌خوانم. ولی یا نیمه کاره خواندن آن کتاب‌ها را رها کردم و یا در مواردی نسخه‌ی کاغذی آنها را تهیه کردم و مشغول به خواندن آنها شدم.

در طول مدتی که قصد داشتم به سفر بروم تصمیم گرفتم که تنها یک کتاب کاغذی را با خودم ببرم و چند کتاب دیگر را به صورت الکترونیکی روی تبلت با خودم ببرم. خوشبختانه توانستم آن گونه که دلم می‌خواهد، دو کتاب «جستارهایی در باب عشق» و «دوست داشتم کسی جایی منتظرم باشد» که از فیدیبو تهیه کرده بودم را به اتمام برسانم.

به نظرم همین اجبار عمدی که برای خودم در نظر گرفته بودم باعث شد که این‌بار سعی‌ام به نتیجه برسد و دیگر با خواندن کتاب‌های الکترونیکی احساس بیگانگی نکنم.