مدت زیادی هست که با تفکر واگرا و همگرا از طریق درس‌های تصمیم‌گیری آشنا شده‌ام. اما راستش تا همین چند وقت پیش به این آموخته خودم دقت زیادی نکرده بودم و از اهمیت آن غافل بودم. اما چند وقتی است که متوجه شدم که داشتن تفکر واگرا در حل مسائل و مشکلات تا چه اندازه اهمیت و ضرورت دارد.

به خاطر داشتن مفهوم واگرایی در ذهن کمک می‌کند تا به اولین پاسخی که به ذهن‌مان می‌رسد بسنده نکنیم و احتمال وجود پاسخ‌های دیگر را نیز در نظر گرفته و درباره آنها هم کمی فکر کنیم.

برای همین با خودم قرار گذاشته‌ام که برای سوالاتی که در ذهنم شکل می‌گیرد، تا حد امکان به اولین پاسخی که به ذهنم می‌رسد، قانع نشوم و با خودم کمی بیشتر فکر کنم که شاید پاسخ‌ها و یا دلایل دیگری نیز وجود دارد که در برخورد اول ممکن است دور از ذهنم باشد.