یکی از تمرین‌هایی که برای افزایش مهارت تسلط کلامی یاد گرفتم، تشکیل زنجیره‌ی کلمات است.

هر یک مدت سعی می‌کنم با دیدن یک کلمه و یا دیدن اشیاء و وسایل دور و اطرافم تا حد ممکن جمله‌ی پیوسته، منسجم و معناداری را در توصیف کلمه‌ی مورد نظرم بنویسم. دو مورد از این تمرین را که خودم از آن خوشم می‌آید یکی جمله‌ایست که با استفاده از لغت لپ‌تاپ نوشتم و دیگری با لغت قالی:

 

لپ‌تاپِ قدیمی‌ِ غبارآلود و رنگ و رُخ رفته، با نور اندکِ بی‌فروغِ سفید رنگی که از صفحه‌ کلیدش به چشم می‌خورد، با صدای دنگ‌دنگِ ساعتِ دوازده‌ی نیمه شبِ یک روز طولانی و خسته‌کننده، به‌یکباره و ناگهان برای همیشه خاموش شد.

***

گل‌های رنگارنگِ قالیِ ابریشمی، گره در گره، پیچ در پیچ، پهلو به پهلو، برخی در کنار هم و برخی در آغوش هم، چشم‌های هر رهگذرِ شتابان و خسته‌ای را به مهمانیِ طرح و نقش و رنگ‌های یگانه و منحصربه‌فردش فرا می‌خواند.