این تصویر درخت زندگی یا Tree of life است که روند تکامل حیات روی زمین را نشان می‌دهد. دیوید هیلیس (David Hillis) شخصی است که چنین طرحی را از روند تکاملی ترسیم کرده است و به طرح هیلیس معروف است.

تماشای این تصویر برای من خیلی جالب است. از نقطه‌ای شروع شده و طی میلیون‌ها میلیون سال این همه گوناگونی و تنوع به‌وجود آمده است.

همانند دانه‌ای که در دل زمین کاشته می‌شود و پس از سال‌ها به درخت تنومندی با هزاران شاخه تبدیل می‌شود. با این تفاوت که عمر درخت زندگی ترسیم شده توسط هیلیس به ۴.۶ میلیارد سال می‌رسد و دارای میلیون‌ها گونه است.

اگر بخواهید بدانید که ما انسان‌ها کجای این درخت هستیم، باید قسمت صورتی رنگ و شاخه‌ای که با عنوان Homo sapiens نام‌گذاری شده است را ببنید.

پی‌نوشت: شاید تماشای این درخت در وب‌سایت OneZoom درک و دید بهتری از ماجرای تکامل را به ما نشان دهد.