رضا پیربادیان در وبلاگ و کانال تلگرامش دکلمه‌های زیبایی از شاعران و نویسندگان مختلف را با صدای خودش به اشتراک می‌گذارد. از میان آنها شعر «زندگی شوخی نیست» از ناظم حکمت را خیلی دوست داشتم:

***

 دانلود شعر با صدای رضا پیربادیان

***

زندگی شوخی نیست
جدی بگیرش
کاری که  فی المثل یکی سنجاب  می کند
بی این که از بیرون و آن سو ترک انتظاری داشته باشد.
تو را جز زیستن کاری نخواهد بود.
زندگى شوخى نیست
جدى بگیرش
اما بدان اندازه جدى که
تکیه کرده به دیوار فی‌المثل، دست بسته
یا با جامه‏‌ی  سفید و عینکى بزرگ در آزمایشگاهى
بمیرى تا دیگر آدمیان بزیند،
آدمیانى که حتی چهره‏‌شان را ندیده‏‌اى؛
و بمیرى در آن حال که میدانى
هیچ چیز زیباتر، هیچ چیز واقعى‌تر از زند‏گى نیست.
جدیش می‌گیرى
اما بدان اندازه جدى
که به هفتاد سالگى فی‌المثل، زیتون بُنى چند نشا کنى
نه بدین نیت که براى فرزندانت بماند
بل بدان جهت که در عین وحشت از مردن، به مرگ باور ندارى
بل بدان جهت که در ترازو، کفه‏‌ى زندگى سنگین‏‌تر است.