من به‌وجود و حضور رنگ‌ها در زندگیم خیلی علاقه دارم. کاغذهای رنگی، خودکارهای رنگی و ماژیک‌های رنگی همیشه حس نوشتن رو در من چند برابر افزایش می‌ده: