کم‌کم به آخرین روزهای سال ۱۳۹۵ نزدیک می‌شویم. روزهای آخر سالی که به شکلی خیلی از افراد را به جنب و جوش بیشتر وامی‌دارد. تعدادی در حال شستن و تمیز کردن هستند، تعدادی در حال حساب و کتاب کردن و بستن صورت‌های مالی آخر سال هستند، تعدادی در حال جمع‌بندی برنامه‌ریزی‌های خود و نوشتن برنامه‌ای دیگر برای سال جدید هستند.

سال‌های گذشته نیز در چنین ایامی حسابی مشغول مرتب کردن و جابه‌جایی وسایلم می‌شدم و هفته‌ی آخر سال را مشغول برنامه‌ریزی برای سال آینده می‌شدم. اما امسال هیچ‌کدام از کارهایی که سال‌های گذشته انجام می‌دادم را انجام ندادم.

از طرفی این روزهای آخر سال احساس می‌کنم من به پایان خاصی نمی‌رسم که بخواهم دوباره شروع کنم. در واقع پایان امسال هیچ پیامی برای من جز تعویض تقویم روی میزم ندارد.

نمی‌دانم هر چه هم سعی کردم متنی را برای این روزهای آخر تقویم بنویسم، اصلاً نتوانستم در ذهنم به یک جمع‌بندی درست و حسابی برسم.

به هر حال ظاهراً سال رسمی و رایج فعلی در حال اتمام است و سال رسمی و رایج دیگری در حال آغاز شدن. من هم به شکل رسمی و رایج به پایان و آغاز خاصی فکر نمی‌کنم.

ولی امیدوارم در هر موقع از سال، هر پایان و هر شروعی برای همه‌ی ما همواره منشأ تغییراتی باشد که ما را برای رسیدن به موفقیت و دستیابی به دستاوردها و رضایت درونی، یاری کند.