امروز روز مادر است. روزی که به‌نظرم جهت یادآوری مقام و جایگاه و منزلت مادر در زندگی‌مان است. شاید هم برای یادآوری حس مادرانه در وجود خودمان باشد، جدا از اینکه مادر باشیم یا خیر.

همیشه من مادر را اینگونه در ذهنم تفسیر می‌کنم:

مادر کسی است که مرزهای عشق و علاقه‌اش بی‌حد و حصر است.

همچنین باور دارم که حس مادرانه چیزی نیست که فقط با پیوند بیولوژیکی ایجاد شود و تنها از طریق زایش، قابل توضیح و تفسیر باشد.

حس مادرانه، حسی است که می‌تواند در درون هر یک از ما شعله‌ور شود و محبت کردن و بخشیدن و فداکاری را بدون هیچ‌گونه چشم‌داشتی به دیگران هدیه دهد.