شاید باورش کمی سخت به نظر برسد که با وجود این همه پیشرفت در علم، هنوز عده‌ای معتقد به تخت بودن زمین هستند و به شواهد و حقایقی که همگی باور آنها را نقض می‌کند، توجهی نشان نمی‌دهند. جالب اینکه حتی برای ترویج این باور خود انجمن‌هایی تاسیس کرده‌اند که در آن زمین را کاملاً مسطح نشان می‌دهند (+،+):

در صورتی‌ که، ۲۵۰۰ سال پیش، آناکسیماندر پی برد که زمین معلق است و بعد از آن فیثاغورث نشان داد که زمین کروی شکل است.

البته به‌نظر می‌رسد اینکه تمام شواهد علمی را نادیده گرفت و بر باورهای کهنه‌ و قدیمی پافشاری و اصرار کرد، تنها شامل مسطح بودن زمین نمی‌شود. چنین مسأله‌ای می‌تواند ده‌ها و صدها یا شاید هم هزاران مصداق کوچک و بزرگ در زندگی افراد داشته باشد.

پذیرش پیشرفت‌های علمی و همگام با آن، تغییر در نگاه‌مان به دنیا باعث می‌شود درک بهتری هم نسبت به خودمان و هم میحط اطراف‌مان پیدا کنیم.