طمع سه تا سوراخ داره.

این جمله را خیلی سال پیش در فیلم عطش شنیدم. یادم می‌آید تا مدت‌ها این جمله را با خودم بارها و بارها تکرار می‌کردم و دنبال مصداق برای آن می‌گشتم. بعد از آن متوجه شدم که ضرب المثلی هم در این باره وجود دارد:

طمع را سه حرف است هر سه تهی.

به نظرم این جمله می‌خواهد بگوید که طمع و حرص و زیاده‌خواهی، اگرچه به ظاهر ممکن است چیزهای بیشتری را نصیبمان کند ولی در انتها به هیچ چیز می‌رسیم.