کتاب‌های اگزوپری را خیلی دوست دارم. تا به حال چهار کتاب شازده کوچولو، زمین انسان‌ها، پیک جنوب و خلبان جنگ را از او بارها و بارها خوانده بودم. این بار که به کتاب‌فروشی رفته بودم دیدم تمامی کتاب‌های اگزوپری به شکل یک مجموعه ارائه شده است.

وسوسه‌ی داشتن مجموعه‌ی کتاب‌ها و عدم غلبه بر این وسوسه باعث شد که کل مجموعه را یکجا با هم بخرم. نمی‌دانم ولی خریدن مجموعه‌ کتاب‌هایی از یک نویسنده و یا خرید کتاب‌های چند جلدی با هم برای من همیشه لذت دو چندانی داشته و دارد.

علاوه بر این، برای من که هنوز وجود کتاب کاغذی در کتاب‌خانه‌ام و دیدن آنها لذت‌بخش است، داشتن چنین مجموعه‌هایی از کتاب‌های یک نویسنده خاص، حکم داشتن کلکسیون تمبر یا سکه یا پروانه یا چیزهایی مثل اینها را دارد.

از طرفی به نظرم چنین مجموعه‌ کتاب‌هایی برای دادن هدیه، گزینه‌ی مناسبی به حساب آید.