پی‌نوشت تصویر: مدتی هست که این جمله را روی تقویم رومیزیم چسبانده‌ام تا جلوی چشمانم باشد.

واقعاً هنوز نمی‌دانم چگونه باید زندگی کنم تا در لحظه‌ی مرگ پشیمان نشوم؟

گوشم از نصیحت‌ها و حرف‌ها و شعارها پُر است،

ذهنم نیز میان این همه همهمه سرگردان مانده است،

و دلم هنوز به یک جواب قانع‌کننده نرسیده است.


* منبع تصویر