۳ مطلب در اسفند ۱۳۹۴ ثبت شده است

آواره

و هر چیزی که هنوز همچون سرنوشت و آزمون به سراغ من آید،

در آن، آوارگی و کوه‌پیمایی تازه‌ای خواهد بود،

و اما انسان،

سرانجام در هر آزمونی خود را می‌آزماید و بس.

گذشت آن زمانی که پیشامدها با من رو به رو می‌توانستند شد.

حال بهر من چه روی تواند داد که هم‌ اکنون از آنِ من نبوده باشد.

[...]

برای بسیار دیدن، از خویش چشم برگفتن باید. هر کوه‌پیما به چنین سختی نیازمند است.

و آن اهل دانشی که چشمانی ظاهربین دارد جز نمای همه چیز، چه چیز را تواند دید؟


*چنین گفت زرتشت، فریدریش نیچه، داریوش آشوری

۰ نظر
طاهره خباری

کلید بی‌کلیدان

از بایزید پرسیدند که مردمان گویند شهادت لا اله الا الله کلید بهشت است.

بایزید گفت: «آری، راست می‌گویند. اما کلید بی‌کلیدان در را نمی‌گشاید و کلیدان لا اله الا الله چهار چیز است:

زبانی به دور از دروغ و غیبت

و دلی به دور از مکر و خیانت

و شکمی دور از حرام و شبهه

و عملی دور از هوا و بدعت.»


*دفتر روشنایی، از میراث عرفانی بایزید بسطامی، محمدرضا شفیعی کدکنی

۰ نظر
طاهره خباری

زاهد و عابد

زاهد آن بُوَد که می‌نگرد به لحظه و در آن می‌ماند و نظر خویش را به غیر آن باز نمی‌گرداند

و عابد آن است که منت خدای را بر خویش در عبادات بیش از عبادات می‌بیند، چندان که عبادت او در منت غرق می‌شود.


*دفتر روشنایی، از میراث عرفانی بایزید بسطامی، محمدرضا شفیعی کدکنی

۰ نظر
طاهره خباری