پروفایل من در متمم: طاهره خباری

*

در این وبلاگ بخشی از نوشته‌های مکتوب خودم و

نوشته‌هایی از دیگران را که می‌پسندم،

دوباره نویسی می‌کنم.

*

امیدوارم همانگونه که با گذشت روزها و سال‌ها به عمرم اضافه می‌شود،
به فهم و درکم نیز افزوده شود.
که اگر غیر از این باشد،
زندگی بیهوده و بی‌ثمری را زیست کرده‌ام.
*