۲ مطلب در فروردين ۱۳۹۵ ثبت شده است

شنیدن

شنیدن نغمه قُمری

می‌تواند چیزی عادی

یا حادثه‌ای الهی باشد.

این را با پرنده کاری نیست

که او به یکسان می‌خواند

در خلوت و در جمع.

کیفیت گوش است

که آن را زیبا می‌شنود یا بی‌اعتنا.

پس اینکه در آن رازی هست

یا هیچ نیست،

سببش درون ماست.

شکاک می‌گوید:

نغمه در درخت است

خیر، در گوش شما!


* گزیده نامه‌ها و اشعار امیلی دیکنسون، سعید سعیدپور

۰ نظر
طاهره خباری

بودن

به نظرم تمامی موجودات به همان اندازه که شایسته بودن هستند،

به تمامی، با ارزش و قابل ستایش‌اند،

خواه بی‌جان باشند، خواه جاندار.

۰ نظر
طاهره خباری